МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 12.04.2018 г. ​

12 апр 2018

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 11.04.2018 г. звената за ПБЗН са реагирали на 87 сигнала за произшествия.

 

Ликвидирани са общо 61 пожара.

С преки материални щети са възникнали 19 пожара, от които: 8 в жилищни сгради; 1 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 9 в транспортни средства; 1 бр. Други.

Без нанесени материални щети са възникнали 42 пожара, от които: 20 в сухи треви, горска постеля и храсти; 18 в отпадъци; 1 в готварски уреди и комини; 3 други .

Извършени са 22 спасителни дейности и помощни операции, от които: 20 техническа помощ (оказване съдействие на др.структ.на МВР-3бр.,отстраняване на опасни предмети-2бр.,спасяване на животни-1бр.,оказване съдействие на граждани-4бр.,отводняване-3бр.,оказване съдействие на др.структ.и ведомства-3бр.,други-4бр.); 2 оказване помощ на пострадали граждани (транспортиране до лечебно заведение-1бр.,организиране на трансп.до лечебно заведение-1бр.).

Лъжливи повиквания - 4.

При пожарите е загинал 1 гражданин.

По-характерни произшествия:

На 11.04.2018 г. в 07:27 часа в ОЦ при СДПБЗН е получено съобщение за пожар в апартамент на бул. „Христо.Ботев“ в гр. София. Произшествието е ликвидирано с 2 ПА и 8 служители. Загинала е жена на 86 г.- вдишване на газ и токсични пари. Причина:в процес на установяване. Унищожено: легло – 1 бр.

 12 април 2018 | 05:47