МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 12.03.2018 г.

12 мар 2018

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 11.03.2018г. звената за ПБЗН са реагирали на 154 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 113 пожара.
С преки материални щети са възникнали 21 пожара, от които: 11 в жилищни сгради; 2 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 4 в транспортни средства; 2 в съоръжения на открито; 2 бр. други .
Без нанесени материални щети са възникнали 92 пожара, от които: 63 в сухи треви, горска постеля и храсти; 1 в стърнища; 15 в отпадъци; 7 в готварски уреди и комини; 6 други .
Извършени са 30 спасителни дейности и помощни операции, от които: 3 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна-3бр.); 1 при инциденти с опасни вещества (други-1бр.); 1 битови или промишлени инциденти (В и К повреди-1бр.); 25 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР-3бр., спасяване на животни-1бр., оказване съдействие на граждани-6бр., отводняване-13бр., оказване съдействие на други структури и ведомства-1бр., други-1бр.) .
Лъжливи повиквания - 11.
При пожарите няма загинали и пострадали.

Регистрирани бедствия и аварии: няма

 12 март 2018 | 07:11