МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 12.02.2018 г.

12 фев 2018

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 11.02.18 звената за ПБЗН са реагирали на 90 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 46 пожара.
С преки материални щети са възникнали 16 пожара, от които: 5 в жилищни сгради; 3 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 5 в транспортни средства; 2 в съоръжения на открито; 1 бр. други.
Без нанесени материални щети са възникнали 30 пожара, от които: 9 в отпадъци; 16 в готварски уреди и комини; 5 други.
Извършени са 39 спасителни дейности и помощни операции, от които: 4 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна-4бр.); 1 при промишлени аварии(в електропреносната мрежа-1бр.); 1 битови или промишлени инциденти(сгъстени/втечнени взривооп.газове и загазоване-1бр.); 33 техническа помощ (отстраняване на опасни предмети-18бр., спасяване на животни-3бр., оказване съдействие на граждани-2бр., отводняване-5бр., оказване съдействие на други структури и ведомства-3бр., други-2бр.).
Лъжливи повиквания - 5.
При пожарите няма загинали и пострадали.

Регистрирани бедствия и аварии: няма

По-характерни произшествия:

На 11.02.2018 г. в 09:55 часа е получено съобщение за взрив от газова бутилка в кухня в общежитие за слепи в гр. Пловдив, ул. „Ландос“№24, ет.3. На мястото на произшествието е изпратен 1 ПА с 4 пожарникари от 04 РСПБЗН Пловдив. Загинали и пострадали няма. Причината е техническа неизправност на газова бутилка. Унищожена е алуминиева дограма 2 кв. м.

На 11.02.2018 г. в 17.09 часа е получено съобщение за пожар на понтон за разтоварване на биогориво  гр. Русе, бул. „Тутракан“№100 . На мястото на произшествието са изпратени 4 ПА и екип от сектор СОД с общо 17 пожарникари от РСПБЗН Русе. Загинали и пострадали няма. Причината е техническа неизправност. Унищожени са гъвкави тръби на разтоварващата инсталации; електрическа инсталация около обхванатата площ на пожара; остатъчно гориво (биодизел) от тръбопровода. Спасени са намиращи се в близост съоръжения към разтоварището.

 

 

 12 февруари 2018 | 06:32