МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 11.10.2017 г. ​

11 окт 2017

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 10.10.2017г. звената за ПБЗН са реагирали на 88 сигнала за произшествия.

 Ликвидирани са общо 63 пожара.

С преки материални щети са възникнали 22 пожара, от които: 9 в жилищни сгради; 1 в административни сгради, обекти за масово събиране на хора и др.; 4 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 6 в транспортни средства; 2 бр. други .

Без нанесени материални щети са възникнали 41 пожара, от които: 15 в сухи треви, горска постеля и храсти; 4 в стърнища; 19 в отпадъци; 1 в готварски уреди и комини; 2 други .
Извършени са 20 спасителни дейности и помощни операции, от които: 1 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна-1бр.); 1 при промишлени аварии(в газопреносната мрежа-1бр.); 18 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР-2бр.,отстраняване на опасни предмети-3бр.,спасяване на животни-2бр.,оказване съдействие на граждани-3бр.,отводняване-2бр.,оказване съдействие на други структури и ведомства-5бр.,други-1бр.) .
Лъжливи повиквания - 5.
При пожарите са пострадали 2 граждани.

Регистрирани бедствия и аварии: няма

По-характерни произшествия:

На 10.10.2017г. в 12:21 часа е съобщено за възникнал пожар в газов котлон на тераса на апартамент в гр. Плевен на ул. „Софроний Врачански” № 3, вх. В, ет.5, ап.13. На мястото на произшествието е изпратен 1 ПА с 4 пожарникари от РСПБЗН Плевен. Пострадала е жена на 65 години с изгаряния около 20% по лявата ръка.  Унищожено е домашно имущество.

 На 10.10.2017г. в 16:08 часа. е получен сигнал за възникнал пожар в къща в гр.Алфатар на ул.“Дочо Михайлов“ № 15, област Силистра. На мястото на произшествието е изпратен 1 ПА с 3 пожарникари от РСПБЗН Алфатар. Пострадал е мъж на 35 години с леко обгазяване, откаран в ЦСМП. Унищожено е домашно имущество кухненски шкаф и абсорбатор.

 11 октомври 2017 | 08:13