МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 11.08.2019 г.

11 авг 2019

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 10.08.19 звената за ПБЗН са реагирали на 165 сигнала за произшествия.

 Ликвидирани са общо 111 пожара.

С преки материални щети са възникнали 28 пожара, от които: 6 в жилищни сгради, 1 в промишлени сгради, 6 в спомагателни, временни или паянтови постройки, 7 в транспортни средства, 1 в селското стопанство, 3 в съоръжения на открито, 4 бр. други.
Без нанесени материални щети са възникнали 83 пожара, от които: 47 в сухи треви, горска постеля и храсти, 1 в стърнища, 29 в отпадъци, 1 в готварски уреди и комини, 5 други.
Извършени са 44 спасителни дейности и помощни операции, от които: 4 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна - 3бр., други - 1бр.), 3 при инциденти с опасни вещества (изтичане на втечнени газове и загазоване - 1бр., с живак - 2бр.), 1 при промишлени аварии(в електропреносната мрежа - 1бр.), 2 битови или промишлени инциденти(сгъстени/втечнени взривооп.газове и загазоване - 2бр.), 32 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР - 5бр., отстраняване на опасни предмети - 3бр., спасяване на животни - 5бр., оказване съдействие на граждани - 7бр., отводняване - 1бр., оказване съдействие на други структури и ведомства - 6бр., други - 5бр.), 2 оказване помощ на пострадали граждани (осигуряване на пътища и евакуир.на пострадали - 1бр., други - 1бр.).
Лъжливи повиквания  -  10.
При пожарите е пострадал 1 гражданин.

По-характерни произшествия:

На 10.08.2019 г. в 17:30 часа е получено съобщение за възникнал пожар в апартамент в гр. Тетевен , кв. Пеновото, бл.6, вх.Б, ет.2, област Ловеч. На мястото на произшествието е изпратен 1 ПА с 3 пожарникари от РСПБЗН Тетевен. Пострадал е мъж на 44 години. Поради задимяване са евакуирани 11 човека. Унищожени са мебели 9 бр., домашно имущество и опушени стени 300 кв. Спасена е сградата.

 11 август 2019 | 06:35