МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 11.08.2017 г. ​

11 авг 2017

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 10.08.2017 г. звената за ПБЗН са реагирали на 179 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 136 пожара.

С преки материални щети са възникнали 21 пожара, от които: 3 в жилищни сгради; 3 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 10 в транспортни средства; 3 в горски масиви; 1 в съоръжения на открито; 1 бр. други .

Без нанесени материални щети са възникнали 115 пожара, от които: 79 в сухи треви, горска постеля и храсти; 2 в стърнища; 29 в отпадъци; 5 други.

Извършени са 34 спасителни дейности и помощни операции, от които: 1 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна-1бр.); 1 при инциденти с опасни вещества (с живак-1бр.); 1 битови или промишлени инциденти (други-1бр.); 28 техническа помощ (оказване съдействие на др.структ.на МВР-4бр., отстраняване на опасни предмети-7бр., спасяване на животни-3бр.,оказване съдействие на граждани-9бр.,отводняване-2бр.,други-3бр.); 3 оказване помощ на пострадали граждани (транспортиране до лечебно заведение-2бр.,с използване на алпийски способи-1бр.) .

Лъжливи повиквания - 9.

При пожарите е пострадал 1 гражданин.

 

По-характерни произшествия:

 

На 10.08.2017 г. в 13:15 ч. в ОЦ при  РДПБЗН  Перник,  е получено съобщение за пожар в борова гора,  намираща се в с. Владимир  общ. Радомир, обл. Перник. Произшествието е ликвидирано с 2 ПА и 5 служители от РСПБЗН- Радомир и РСПБЗН-Перник, двама служители от ДГС-Радомир и местно население. Пострадал е мъж на 33 г., който при опит за погасяване на пожара се обгазява. Оказана му е медицинска помощ от екип на ЦСМП и след това освободен. Унищожено: 3 дка. иглолистна гора - низов. Спасено: 600 дка. гора и 3 къщи.

 11 август 2017 | 07:18