МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 11.06.2021 г.

11 юни 2021

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 10.06.2021 г. звената за ПБЗН са реагирали на 93 сигнала за произшествия.

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 10.06.2021 г. звената за ПБЗН са реагирали на 93 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 50 пожара.

С преки материални щети са възникнали 11 пожара, от които: 7 в жилищни сгради; 1 в промишлени сгради; 1 в селското стопанство; 1 в съоръжения на открито; 1 бр. други.

Без нанесени материални щети са възникнали 39 пожара, от които: 15 в сухи треви, горска постеля и храсти; 17 в отпадъци; 1 в готварски уреди и комини; 6 други.

Извършени са 40 спасителни дейности и помощни операции, от които: 2 при катастрофи в транспортни средства (автомобилна – 2 бр.); 3 при инциденти с опасни вещества (с живак – 1 бр., други – 2 бр.); 33 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР – 2 бр., отстраняване на опасни предмети – 7 бр., оказване съдействие на граждани – 7 бр., отводняване – 4 бр., оказване съдействие на други структури и ведомства – 7 бр., други – 6 бр.); 2 оказване помощ на пострадали граждани (други – 1 бр., транспортиране на граждани до лечебно заведение – 1 бр.).

Лъжливи повиквания - 3.

При пожарите е загинал 1 гражданин.

 

Регистрирани бедствия и аварии: няма.

 

По-характерни произшествия:

На 10.06.2021 г. в 05:38  часа в ОЦ при РДПБЗН – Варна е получен сигнал за пожар в мазе в гр. Варна. Пожарът е възникнал след запалване на текстилни материали (дрехи и одеяла) и домашно имущество. Произшествието е ликвидирано в 07:05 часа на 10.06.2021 г. Загинали е собственикът – 51 г., вследствие вдишване на продукти на горенето. Други пострадали – няма. Унищожени са домашно имущество  и 50 кв.м. опушени стени. Предполагаемата причина за пожара е небрежност при боравене с открит огън (не изгасена цигара).

 11 юни 2021 | 06:37