МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 11.06.2019 г.

11 юни 2019

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 10.06.2019 г. звената за ПБЗН са реагирали на 126 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 55 пожара.
С преки материални щети са възникнали 27 пожара, от които: 10 в жилищни сгради; 1 в промишлени сгради; 2 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 7 в транспортни средства; 1 в горски масиви; 2 в съоръжения на открито; 4 бр. Други .
Без нанесени материални щети са възникнали 28 пожара, от които: 7 в сухи треви, горска постеля и храсти; 14 в отпадъци; 7 други .
Извършени са 67 спасителни дейности и помощни операции, от които: 1 при катастрофи в транспортни средства (автомобилна-1бр.); 65 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР-2бр., отстраняване на опасни предмети-12бр., спасяване на животни-7бр., оказване съдействие на граждани-5бр., водоснабдяване-1бр., отводняване-30бр., оказване съдействие на други структури и ведомства-4бр., други-4бр.); 1 оказване помощ на пострадали граждани (транспортиране до лечебно заведение-1бр.) .
Лъжливи повиквания - 4.
При пожарите е пострадал 1 гражданин.

Регистрирани бедствия и аварии: няма

По-характерни произшествия:
На 10.06.2019 г. в 19.35 ч. в ОЦ на СДПБЗН е получено съобщение за пожар в апартамент в ж.к. „Овча Купел 2“. За произшествието заминават: 2 ПА от 06 РСПБЗН-София и 1 МА от 01 РСПБЗН-София. При пожара е пострадал: мъж на 63г. /вдишване на газ, дим или токсични отпадъци/,  транспортиран до Пирогов от екип на 01 РСПБЗН-София.
Унищожено: домашно имущество, опушени стени 100м2.
Причина за пожара: небрежност при боравене с открит огън.

На 10.06.2019 г. в 10:28 ч. в ОЦ при РДПБЗН-Благоевград е получен сигнал от РЦ-112 за пожар с преки материални загуби в стая в „Специализирана болница за рехабилитация – национален комплекс“ ЕАД. Произшествието е ликвидирано в 11:00 ч. на 10.06.2019 г. от 1 екип на РСПБЗН – Сандански към РДПБЗН-Благоевград. Загинали: Няма. Пострадали: Няма. Унищожено: хладилник – 1 бр., телевизор – 1 бр., врата 1 бр. и опушени стени 100 кв.м. Спасено: обзавеждане на апартамента легла, кухня, шкафове и др.
Причина: късо съединение в хладилника.

           
На 10.06.2019 г. в 19:46 ч. в ОЦ при РДПБЗН-Благоевград е получен сигнал от РЦ-112 за пожар с преки материални загуби в ел. табло в зрителната зала на Читалище „Никола Вапцаров“, гр. Банско. Собственост Община Банско.
Произшествието е ликвидирано в 19:52 ч. на 10.06.2019 г. от 1 екип на РСПБЗН - Банско към РДПБЗН-Благоевград. Загинали: Няма. Пострадали: Няма. Унищожено: ел. оборудване за осветление на сцена.
Спасено: зрителна зала със сцена. Причина: късо съединение.

 11 юни 2019 | 07:10