МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 11.02.2018 г.

11 фев 2018

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 10.02.2018 г. звената за ПБЗН са реагирали на 90 сигнала за произшествия.

 

Ликвидирани са общо 54 пожара.

С преки материални щети са възникнали 22 пожара, от които: 8 в жилищни сгради; 4 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 4 в транспортни средства; 3 в съоръжения на открито; 3 бр. други.

Без нанесени материални щети са възникнали 32 пожара, от които: 4 в сухи треви, горска постеля и храсти; 13 в отпадъци; 15 в готварски уреди и комини.

Извършени са 31 спасителни дейности и помощни операции, от които: 3 при катастрофи в транспортни средства (автомобилна - 3 бр.); 1 при инциденти с опасни вещества (с живак - 1 бр.); 1 при промишлени аварии (в електропреносната мрежа - 1 бр.); 1 битови или промишлени инциденти (сгъстени/втечнени взривооп. газове и загазоване – 1 бр.); 25 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР – 6 бр., отстраняване на опасни предмети – 5 бр., спасяване на животни – 1 бр., оказване съдействие на граждани – 4 бр., отводняване – 2 бр., оказване съдействие на други структури и ведомства – 5 бр., други – 2 бр.).

Лъжливи повиквания - 5.

При пожарите е загинал 1 гражданин и са пострадали 4 граждани.

По-характерни произшествия:

На 10.02.2018 година в 05:03 часа в ОЦ при РДПБЗН - Русе е получено съобщение за пожар в стая в хирургическия блок на УМБАЛ - гр. Русе. Произшествието е ликвидирано с 2 ПА и 8 служители от Втора РСПБЗН при РДПБЗН-Русе. Пострадали са трима мъже – пациенти от отделението по ортопедия. На същите е оказана медицинска помощ от УМБАЛ Русе. Унищожено: опушени стени – 30 кв. м., телевизор – 1 бр.  и дюшек – 1 бр. Спасено: хирургически блок.

На 10.02.2018 година в 15:43 часа в ОЦ при СДПБЗН е получено съобщение за пожар в учебна лаборатория, в сграда на Технически университет, гр. София. Произшествието е ликвидирано с 2 ПА и 10  служители от СДПБЗН. Евакуирани са 25 човека. Няма загинали и пострадали граждани. Унищожено: компютърна конфигурация. Спасено: сградата.

На 10.02.2018 година в 18:02 часа в ОЦ при РДПБЗН – Ст. Загора е получено съобщение за пожар в апартамент, в гр. Стара Загора. Произшествието е ликвидирано с 2 ПА и 8 служители от РСПБЗН-Ст. Загора. Загинал е мъж  на 81 г. Унищожено: 1бр. апартамент, домашно имущество – 1бр.,опушени стени 300 кв. м. Спасено: останалата част от сградата.

На 10.02.2018 година в 21:29 часа в ОЦ при РДПБЗН - Кюстендил е получено съобщение за пожар в барака, намираща се над управлението на рудник „Христо Ботев“ в района на гр. Бобов Дол, община Бобов Дол, област Кюстендил. Произшествието е ликвидирано с 1 ПА и 3 служители. Пострадал е мъж на 69 г. След преглед в ЦСМП – Бобов дол пострадалият е транспортиран за болница Пирогов в клиника по изгаряния в гр. София. Унищожено: паянтова постройка (барака).

 

 11 февруари 2018 | 07:31