МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 11.01.2021 г.

11 яну 2021

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 10.01.2021г. звената за ПБЗН са реагирали на 127 сигнала за произшествия.

 

Ликвидирани са общо 51 пожара.
С преки материални щети са възникнали 16 пожара, от които: 11 в жилищни сгради; 5 в транспортни средства .
Без нанесени материални щети са възникнали 35 пожара, от които: 11 в отпадъци; 18 в готварски уреди и комини; 6 други .
Извършени са 70 спасителни дейности и помощни операции, от които: 1 при бедствия (наводнение – 1 бр.); 3 при катастрофи в транспортни средства (автомобилна – 3 бр.); 1 при инциденти с опасни вещества (с живак – 1 бр.); 1 битови или промишлени инциденти (паднали дървета, камъни и предмети – 1 бр.); 64 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР – 4 бр., отстраняване на опасни предмети – 17 бр., оказване съдействие на граждани – 7 бр., отводняване – 19 бр., оказване съдействие на други структури и ведомства – 6 бр., други – 11 бр.) .
Лъжливи повиквания - 6.
При пожарите няма загинали и пострадали.

Регистрирани бедствия и аварии: няма.

Произшествия свързани с метеорологичната обстановка:
За времето от 00:00 до 24:00 часа на 10.01.2021 г. звената за ПБЗН са отработили 40 сигнала свързани с метеорологичната обстановка (отстраняване на опасни предмети – 18 бр., отводняване – 22 бр.). По-усложнена е обстановката в следните области:

Благоевград:
- придошла вода в двора на къщата о повреден преливник
- техническа помощ на затлачен мост;
- наводнени мазета в блок.

Враца:
Отработени са 6 сигнала – 5 за паднали дървета и 1 за отводняване на мазе.Видин:
Отработени са 4 сигнала за паднали дървета.

Монтана:
Общият брой на отработените сигнали е 7, по-специфични от които:
- отстраняване на 2 паднали дървета в м. Касар до Клисурски манастир;
- отстраняване на паднали дървета в проход Петрохан;
- изтегляне на закъсал ТИР на Е-79 при с. Долна Вереница;
- отстраняване на паднали дървета след с. Спанчевци посока гр. Берковица;
- отстраняване на паднали дървета на изхода на с. Мартиново посока Монтана.

Перник:
Общият брой на отработените сигнали е 12, по-специфични от които:
- наводнено котелно в VII ОУ „Георги С. Раковски“ кв. Ралица, гр. Перник;
- наводнено мазе в XII ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ кв. Мошино, гр. Перник;
- наводнен сутерен и нуждата от извеждане на трудно подвижна жена в с. Рударци;
- опасност от затлачване на двата моста на река Рударска в кв. Църква, гр. Перник. На място бяха кмета на кв. Църква, екип на РСПБЗН-Перник и багер с щипка за изчистване на насъбралите боклуци.

София:
Отработени са 12 сигнала,  от които паднали дървета – 9 бр., отводняване – 3 бр.

 11 януари 2021 | 07:15