МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 10.10.2019 г.

10 окт 2019

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 09.10.19 звената за ПБЗН са реагирали на 123 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 96 пожара.

С преки материални щети са възникнали 17 пожара, от които: 10 в жилищни сгради, 1 в промишлени сгради, 1 в спомагателни, временни или паянтови постройки, 4 в транспортни средства, 1 бр. други.

Без нанесени материални щети са възникнали 79 пожара, от които: 58 в сухи треви, горска постеля и храсти, 4 в стърнища, 13 в отпадъци, 4 други.

Извършени са 20 спасителни дейности и помощни операции, от които: 3 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна - 3бр.), 16 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР - 1бр., отстраняване на опасни предмети - 1бр., спасяване на животни - 2бр., оказване съдействие на граждани - 6бр., оказване съдействие на други структури и ведомства - 3бр., други - 3бр.), 1 оказване помощ на пострадали граждани (по бреговата ивица - 1бр.).

Лъжливи повиквания  -  7.

При пожарите няма загинали и пострадали.

 10 октомври 2019 | 06:17