МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 10.09.2018 г.

10 сеп 2018

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 09.09.18 звената за ПБЗН са реагирали на 115 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 73 пожара.
С преки материални щети са възникнали 13 пожара, от които: 2 в жилищни сгради; 2 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 5 в транспортни средства; 1 в горски масиви; 1 в открити площадки в урбанизираните територии; 2 бр. други .
Без нанесени материални щети са възникнали 60 пожара, от които: 30 в сухи треви, горска постеля и храсти; 3 в стърнища; 22 в отпадъци; 1 в готварски уреди и комини; 4 други .
Извършени са 34 спасителни дейности и помощни операции, от които: 1 при бедствия(наводнение-1бр.); 4 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна-4бр.); 29 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР-5бр., отстраняване на опасни предмети-11бр., спасяване на животни-3бр., оказване съдействие на граждани-4бр., водоснабдяване-1бр., отводняване-1бр.,други-4бр.) .
Лъжливи повиквания - 8.
При пожарите няма загинали и пострадали.

Регистрирани бедствия и аварии: няма.

 

 

 10 септември 2018 | 06:40