МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 10.08.2018 г.

10 авг 2018

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 09.08.2018 звената за ПБЗН са реагирали на 101 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 61 пожара.
С преки материални щети са възникнали 13 пожара, от които: 5 в жилищни сгради; 1 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 2 в транспортни средства; 1 в съоръжения на открито; 4 бр. Други.
Без нанесени материални щети са възникнали 48 пожара, от които: 21 в сухи треви, горска постеля и храсти; 5 в стърнища; 16 в отпадъци; 1 в готварски уреди и комини; 5 други.
Извършени са 32 спасителни дейности и помощни операции, от които: 2 при катастрофи в транспортни средства (автомобилна-2бр.); 30 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР-6бр., отстраняване на опасни предмети-7бр., оказване съдействие на граждани-7бр., отводняване-1бр., оказване съдействие на др.структ.и ведомства-2бр.,други-7бр.).
Лъжливи повиквания - 8.
При пожарите няма загинали и пострадали.

Регистрирани бедствия и аварии: няма.

 10 август 2018 | 06:32