МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 10.07.2019 г.

10 юли 2019

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 09.07.19 звената за ПБЗН са реагирали на 138 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 91 пожара.

С преки материални щети са възникнали 23 пожара, от които: 11 в жилищни сгради, 3 в спомагателни, временни или паянтови постройки, 5 в транспортни средства, 1 в горски масиви, 1 в съоръжения на открито, 2 бр. други.

Без нанесени материални щети са възникнали 68 пожара, от които: 34 в сухи треви, горска постеля и храсти, 4 в стърнища, 25 в отпадъци, 1 в готварски уреди и комини, 4 други.

Извършени са 38 спасителни дейности и помощни операции, от които: 2 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна - 2бр.), 34 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР - 3бр., отстраняване на опасни предмети - 5бр., спасяване на животни - 3бр., оказване съдействие на граждани - 10бр., отводняване - 6бр., оказване съдействие на други структури и ведомства - 1бр., други - 6бр.), 2 оказване помощ на пострадали граждани (други - 1бр., други - 1бр.).

Лъжливи повиквания  -  9.

При пожарите няма загинали и пострадали.

По-характерни произшествия:

На 09.07.2019 г. в 07:43 ч. ОЦ при РДПБЗН-Бургас е получено съобщение за пожар в локомотив на пътнически влак по линия “Ямбол – Бургас”, на адрес: гр. Бургас, до ж. п. гара „Дружба“. При пожара няма загинали и пострадали. Евакуирани са около 150 души. Унищожено: силови кабели – 3 м. Произшествието е ликвидирано от 1 ПА от 02РСПБЗН-Бургас с 4 души личен състав, 2 ПА от нефтозавода и линейка.

 10 юли 2019 | 06:42