МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 10.07.2018 г.

10 юли 2018

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 09.07.2018г. звената за ПБЗН са реагирали на 126 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 28 пожара.
С преки материални щети са възникнали 11 пожара, от които: 5 в жилищни сгради; 1 в промишлени сгради; 4 в транспортни средства; 1 в съоръжения на открито .
Без нанесени материални щети са възникнали 17 пожара, от които: 4 в сухи треви, горска постеля и храсти; 7 в отпадъци; 6 други .
Извършени са 92 спасителни дейности и помощни операции, от които: 6 при бедствия(наводнение-6бр.); 4 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна-4бр.); 1 при инциденти с опасни вещества (други-1бр.); 2 битови или промишлени инциденти(сгъстени/втечнени взривооп.газове и загазоване-2бр.); 78 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР-5бр.,отстраняване на опасни предмети-11бр.,спасяване на животни-3бр.,оказване съдействие на граждани-14бр.,изсушаване-1бр.,отводняване-34бр.,оказване съдействие на други структури и ведомства-3бр.,други-7бр.); 1 оказване помощ на пострадали граждани (под повърхността на водни басейни-1бр.) .
Лъжливи повиквания - 6.
При пожарите няма загинали и пострадали.


Произшествия, свързани с метеорологичната обстановка: 

Област Ловеч

На 09.07.2018 г. в 07:47 ч. в ОЦ на  РДПБЗН - Ловеч е получен сигнал от кмета на с. Катунец, общ.Угърчин, обл.Ловеч за залят квартал, вследствие на придошли води на  река „Катунешка“, която е излязла от коритото си е заляла двата моста, водещи към квартала при което около 40 жители са откъснати от селото. 
Реката е придошла вследствие обилни валежи. Няма скъсани язовирни стени. Няма обявено бедствено положение.
За оказване на помощ е изпратен 1 ПА с 2 служители от УПБЗН Угърчи;
2 ПА с 8 служители  от РСПБЗН Ловеч, моторна лодка и мотопомпи за отводнаване; 
Извършено е  извозване на храна и вода за желаещите и инсулин за един човек с 1 ПА и лодка в засегнатия участък . 
По желание са евакуирани към селото 2 човека. Няма застрашени и пострадали хора. Наводнени са около 50 имота от двете страни на реката. 
Извършено е отводняване на 5 адреса. Отводняване на други къщи ще е възможно след оттичане на водата. 
Към 16:30 ч. е осъществен достъп към откъснатия квартал по единият от мостовете с джип. 
Мястото на произшествието се наблюдава и се поддържа връзка с кмета на селото.
Към 06:00 часа на 10.07.2017 г. водата се е оттекла, през светлата част на денонощието ще продължи работата по отводняването на останалите адреси. 

Област София
От 08.00ч. на 08.07.2018г. и през светлата част на денонощието на 09.07.2018г. се извършваше понижаване на нивото водите на язовир „Джаков мост“  поради неработещ изпускател от 1 екип на РСПБЗН – Пирдоп от 2 служители и 1бр. мотопомпа „Циклер“. Язовира е на територията на Община Ихтиман.
Към 06:00 часа на 10.07.2018 г. нивото на водата в язовира е значително под преливника и помпата не изпомпва вода.
От Община Ихтиман е създадена организация с съвместно на екип от Столична община за отпушване на основния изпускател на язовира.

Област Плевен
В следствие на падналите проливни дъждове на територията на община Червен бряг, община Кнежа и община Плевен за периода от 16:30 часа на 08.07.2018г. до 00:00 часа на 09.07.2018 г. в РДПБЗН – Плевен са постъпили 12 сигнала от тел.112 за наводнени мазета и приземни етажи на жилищни сгради и 1 сигнал за пълноводна река в с. Садовец, общ.Долни Дъбник. 
Към 06:00 часа на 10.07.2018 г. сигналите за наводнените адреси са отработени.
Нивото на водата в малкият язовир на с. Ракита, общ. Червен бряг, е спаднал с над 10 см. и продължава да прелива в големия язовир „Стопански двор“, който от своя страна изпуска вода от преливниците си в река „Садовска бара“. 
Нивото на река „Садовска бара“ е спаднало в сравнение с вчера.
Обстановката се нормализира. 

Област В. Търново
На 09.07.2018 г. в 08:47ч. в ОЦ на РДПБЗН – Велико Търново е получен  сигнал за наводнени площи в следствие падналите обилни валежи, в частност четвъртокласен път жп.гара Джулюница-с.Бреговица. 
На мястото на произшествието е извършен оглед от областен управител на област Велико Търново, директор РД ПБЗН, кмет на с.Джулюница и представители НКЖИ. 
Създадена е организация, поради опасност от събиране на водни количества да се извърши отводняване чрез специализирана техника и е изпратен екип от сектор СОД с специален автомобил с мото помпа,  които да извършат отводняване на пътния участък с цел предотвратяване, заливане на част от жп. трасето.
Затворен е четвъртокласен път жп.гара Джулюница – с. Бреговица, като движението се извършва през обходен маршрут през гр. Стражица.
Към 06:00 часа на 10.07.2018 г. ситуацията е овладаяна и няма опасност от заливане на жп. трасето, на място дежури екип с 2-ма служители с влекач Татра и мотопомпа от РДПБЗН – В.Търново.


 13 юли 2018 | 11:29