МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 10.06.2021 г.

10 юни 2021

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 09.06.21 звената за ПБЗН са реагирали на 76 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 39 пожара.

С преки материални щети са възникнали 12 пожара, от които: 4 в жилищни сгради, 2 в спомагателни, временни или паянтови постройки, 6 в транспортни средства.

Без нанесени материални щети са възникнали 27 пожара, от които: 8 в сухи треви, горска постеля и храсти, 17 в отпадъци, 2 други.

Извършени са 34 спасителни дейности и помощни операции, от които: 2 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна - 2бр.), 31 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР - 4бр., отстраняване на опасни предмети - 6бр., спасяване на животни - 4бр., оказване съдействие на граждани - 6бр., отводняване - 1бр., оказване съдействие на други структури и ведомства - 6бр., други - 4бр.), 1 оказване помощ на пострадали граждани (други - 1бр.).

Лъжливи повиквания  -  3.

При пожарите няма загинали и пострадали.

 10 юни 2021 | 06:06