МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 10.03.2018 г.

10 мар 2018

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 09.03.18 звената за ПБЗН са реагирали на 141 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 67 пожара
С преки материални щети са възникнали 28 пожара, от които: 19 в жилищни сгради; 1 в промишлени сгради; 1 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 4 в транспортни средства; 2 в съоръжения на открито; 1 бр. други .
Без нанесени материални щети са възникнали 39 пожара, от които: 12 в сухи треви, горска постеля и храсти; 12 в отпадъци; 13 в готварски уреди и комини; 2 други .
Извършени са 67 спасителни дейности и помощни операции, от които: 4 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна-3бр.,други-1бр.); 2 при инциденти с опасни вещества (изтичане на втечнени газове и загазоване-2бр.); 59 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР-7бр., отстраняване на опасни предмети-7бр., спасяване на животни-2бр., оказване съдействие на граждани-5бр., отводняване-27бр., оказване съдействие на други структури и ведомства-8бр., други-3бр.); 2 оказване помощ на пострадали граждани (други-1бр.,по бреговата ивица-1бр.) .
Лъжливи повиквания - 7.
При пожарите са пострадали 2 граждани.

Регистрирани бедствия и аварии: няма


По-характерни произшествия:

На 09.03.2018 г. 12:13 часа е получен сигнал за взрив на газова бутилка на ул. „Летнишка“ №35 в гр. Оряхово, област Враца. На мястото на произшествието е изпратен един ПА с трима служители. Пострадала е жена на 90 г. транспортирана до ЦСМП в гр. Оряхово. Унищожено е остъкление на антре и домашно имущество.

На 09.03.2018 г. в 22.36 ч. е получено съобщение за пожар в едноетажна къща в гр.Кърджали,кв.“Прилепци“№163. На мястото на произшествието е изпратен 1 ПА с 3 пожарникари от РСПБЗН Кърджали. Пострадала е жена на 34 г. Унищожена е бяла,черна и ком.техника-1бр.,опушени стени-34кв.м.

На 09.03.2018 г. в 06:07 часа е съобщено за възникнал пожар  в завод „Динамо“ гр.Сливен. На мястото на произшествието са изпратени  3 ПА с 8 пожарникари от РСПБЗН Сливен. Загинали и пострадали няма. Пожара е обхванал галваничен цех.  Унищожени са съоръжения за галванизация.

На 09.03.2018 г. продължи издирването на изчезнал човек по бреговата ивица на река „Чипровска огоста“ при гр. Чипровци, област Монтана, който вечерта на 07.03 към 20:00 часа е паднал в реката и от тогава е в неизвестност. На мястото на произшествието бе изпратен  автомобил на СОД с 2 служителя от РДПБЗН Монтана. Към 16:00 часа тялото бе извадено.

Оперативната обстановка в следствие на обилното снеготопене

Област Враца

Оперативната обстановка в следствие на обилното снеготопене към 06.00ч в с. Рогозен е следната:

язовир Рогозен – 1 пълен на 100 % изпуска се през основния изпускател с 2 куб/сек. и прелива през прeливника с 4 куб/сек..При измерванията от 00,00 часа до 06.00 часа на 10.03.2018 е отчетено спад с 6 см.. За денонощието от 06,00ч на 09.03.2018г. до 06,00ч. на 10.03.2018г; общия спад на нивото на язовира е 27,5 см.

На място е  екип от РСПБЗН Враца  с четирима служители.

Екип от СОД Монтана. с хидро-моторна помпа с петимаслужители от РД ПБЗН  онтана. Помпата е в действие и изпомпва.

Екипа на СДПБЗН с  хидро-моторна помпа HS 150 с трима служители по щата на СДПБЗН,. помпата е пусната в действие и работи.

Извършена е евакуация на 8 жители от с.Бързина. с.Ботево е на изчакване. Няма данни за наводнени къщи и дворове.      

По данни на деж.по общини обстановката на реките в област Враца е следната

р..Скът при с.Нивянин към 06,00ч.. е 174 см бележи спад с 21см.; 21,00ч на 09.03.2018г - 195см. –критично ниво-340см.

р.Скът при Б.Слатина към 05,30 е 100см- бележи спад от 40 см.; 17,00ч на 09.03.2018г.-140 см , - критично ниво-400см

р.Скът при гр.Мизия към е към 05,30ч-206см  покачване с 2 см  от 23,00ч на09.03.2018г -204см.- критично ниво-290см.

р.Огоста при с.Хайредин към 06,00ч.-190см. спад с 10 см. , 17,00ч на 09.03.2018г-200см.

Област Варна-

Язовир Тича се изпуска с 18 куб. м.с. и прелива с 9,7 куб. м. в с. Към 12.00 часа на 09.03.2018 г.е достигнал максимума си на преливане и се очаква спад.

 

 

 10 март 2018 | 07:17