МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 10.02.2020 г.

10 фев 2020

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 09.02.20 звената за ПБЗН са реагирали на 98 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 62 пожара.
С преки материални щети са възникнали 24 пожара, от които: 11 в жилищни сгради; 1 в промишлени сгради; 2 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 6 в транспортни средства; 4 бр. Други .
Без нанесени материални щети са възникнали 38 пожара, от които: 8 в сухи треви, горска постеля и храсти; 12 в отпадъци; 12 в готварски уреди и комини; 6 други .
Извършени са 35 спасителни дейности и помощни операции, от които: 2 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна-2бр.); 1 при инциденти с опасни вещества (изтичане на втечнени газове и загазоване-1бр.); 1 битови или промишлени инциденти(сгъстени/втечнени взривоопасни газове и загазоване-1бр.); 29 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР-5бр.,отстраняване на опасни предмети-13бр.,спасяване на животни-2бр.,оказване съдействие на граждани-3бр.,оказване съдействие на други структури и ведомства-2бр.,други-4бр.); 2 оказване помощ на пострадали граждани (транспортиране до лечебно заведение-1бр.,други-1бр.) .
Лъжливи повиквания - 1.
При пожарите е загинал 1 гражданин

По-характерни произшествия:
На   09.02.2020г. в 08:41 часа в ОЦ при РДПБЗН – Силистра е получено съобщение за пожар в къща, с. Царев дол, ул. 4-та, общ. Тутракан, обл. Силистра.
Произшествието е ликвидирано с 1 ПА с 3 служители от РСПБЗН – Тутракан.
При произшествието е загинал мъж на 72 г., пенсионер.
Унищожено: покривна конструкция – 50 кв.м.

На 09.02.2020г. в 22:29 часа в ОЦ при РДПБЗН – Пловдив е получено съобщение за пожар в ресторант „Селаша“, гр. Асеновград, пътя за Асенова крепост, общ. Асеновград,
обл. Пловдив.
Произшествието е ликвидирано с 2 ПА с 5 служители от РСПБЗН – Асеновград.
Унищожено: бяла, черна и компютърна техника – 2 бр., опушени стени – 200 кв.м.
Спасена е сградата.

         
        

 10 февруари 2020 | 05:58