МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 10.01.2021 г.

10 яну 2021

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 09.01.21 звената за ПБЗН са реагирали на 90 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 38 пожара.
С преки материални щети са възникнали 19 пожара, от които: 10 в жилищни сгради; 2 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 4 в транспортни средства; 2 в съоръжения на открито.
Без нанесени материални щети са възникнали 19 пожара, от които: 6 в отпадъци; 11 в готварски уреди и комини; 2 други .
Извършени са 51 спасителни дейности и помощни операции, от които: 4 при катастрофи в транспортни средства (автомобилна – 4 бр.); 1 битови или промишлени инциденти (сгъстени/втечнени взривоопасни газове и загазоване – 1 бр.); 45 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР – 7 бр., отстраняване на опасни предмети – 15 бр., оказване съдействие на граждани – 6 бр., отводняване – 17 бр., оказване съдействие на други структури и ведомства – 1 бр., други – 5 бр.); 1 оказване помощ на пострадали граждани (оказване на долекарска първа помощ – 1 бр.).
Лъжливи повиквания - 1.
При пожарите е загинал 1 гражданин.

По - характерни произшествия:

На 09.01.2021 г. в 12:54 часа в ОЦ при СДПБЗН е получен сигнал за пожар в бивша Професионална Гимназия по Металургия "Академик Ив. П. Бардин", ул. Гилица, кв. Ботунец, гр. София, общ. Кремиковци. Сградата е изоставена. Произшествието е ликвидирано с 2 пожарни автомобила от УПБЗН – Кремиковци
Унищожено: маси –  8 бр., столове – 10 бр. , опушени стени – 100 кв.м.,
врати 3 бр., книги – 500 бр.
Спасено: маси – 10 бр., столове – 20, съседна стая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   На 09.01.2021 г. в 23:25 часа в ОЦ при РДПБЗН – Ловеч е получен сигнал за пожар в къща, ул. „Бачо Киро“, с. Кирчево, общ. Угърчин, обл. Ловеч.
Произшествието е ликвидирано с 2 пожарни автомобила от РДПБЗН – Ловеч.
Унищожено: къща – 50 кв.м. разгъната площ и домашно имущество.
При пожара е загинал собственикът на 61 г. – инвалид/пенсионер.

Произшествия свързани с метеорологичната обстановка:
За времето от 00:00 до 24:00 часа на 09.01.21 звената за ПБЗН  са отработили 32 сигнала свързани с метеорологичната обстановка (отстраняване на опасни предмети – 15 бр., отводняване /предимно мазета/ – 17 бр.) Най – голям е броят на сигналите в област Перник – 9 сигнала и област Кюстендил – 7 сигнала.

 10 януари 2021 | 07:09