МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 09.11.2019 г.

09 ное 2019

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 08.11.2019 г. звената за ПБЗН са реагирали на 109 сигнала за произшествия.

              Ликвидирани са общо 66 пожара.

             С преки материални щети са възникнали 16 пожара, от които: 7 в жилищни сгради; 1 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 6 в транспортни средства; 2 бр. Други .

             Без нанесени материални щети са възникнали 50 пожара, от които: 27 в сухи треви, горска постеля и храсти; 2 в стърнища; 13 в отпадъци; 1 в готварски уреди и комини; 7 други .

             Извършени са 35 спасителни дейности и помощни операции, от които: 4 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна-4бр.); 1 при инциденти с опасни вещества (други-1бр.); 1 битови или промишлени инциденти(сгъстени/втечнени взривооп. газове и загазоване-1бр.); 27 техническа помощ (оказване съдействие на др. структ. на МВР-6бр.,отстраняване на опасни предмети-7бр.,спасяване на животни-1бр.,оказване съдействие на граждани-3бр.,оказване съдействие на др.структ.и ведомства-9бр.,други-1бр.); 2 оказване помощ на пострадали граждани (над повърхността на водни басейни-1бр.,други-1бр.) .

            Лъжливи повиквания - 8.

            При пожарите е загинал 1 гражданин.
            По-характерни произшествия:

           На 08.11.2019 г. в 19:39 часа в ОЦ при РДПБЗН - Бургас е получено съобщение за пожар в апартамент, в гр. Бургас. Произшествието е ликвидирано с 2 пожарни автомобила от Първа РСПБЗН-Бургас. Загинал е мъж на 86 години, пенсионер. Унищожено: бяла, черна и компютърна техника – 3бр., домашно имущество – 1 бр. домакинства, мебели – 3бр., опушени стени – 100 кв.м., пластмасова дограма – 6 кв.м.                  

 

 09 ноември 2019 | 07:14