МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 09.11.2018 г.

09 ное 2018

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 08.11.18 звената за ПБЗН са реагирали на 154 сигнала за произшествия.

 Ликвидирани са общо 129 пожара.
С преки материални щети са възникнали 16 пожара, от които: 2 в жилищни сгради; 2 в промишлени сгради; 3 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 4 в транспортни средства; 3 в съоръжения на открито; 2 бр. други .

Без нанесени материални щети са възникнали 113 пожара, от които: 71 в сухи треви, горска постеля и храсти; 4 в стърнища; 27 в отпадъци; 6 в готварски уреди и комини; 5 други .
Извършени са 19 спасителни дейности и помощни операции, от които: 2 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна-2бр.); 17 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР-3бр., отстраняване на опасни предмети-4бр., оказване съдействие на граждани-3бр., отводняване-1бр., оказване съдействие на други структури и ведомства-4бр., други-2бр.) .
Лъжливи повиквания - 6.
При пожарите няма загинали и пострадали.

 

Регистрирани бедствия и аварии: няма

 

 09 ноември 2018 | 06:54