МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 09.10.2019 г.

09 окт 2019

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 08.10.2019г. звената за ПБЗН са реагирали на 111 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 67 пожара.
С преки материални щети са възникнали 12 пожара, от които: 10 в жилищни сгради, 2 в спомагателни, временни или паянтови постройки.
Без нанесени материални щети са възникнали 55 пожара, от които: 18 в сухи треви, горска постеля и храсти, 5 в стърнища, 26 в отпадъци, 4 в готварски уреди и комини, 2 други.
Извършени са 39 спасителни дейности и помощни операции, от които: 5 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна - 5  бр.), 1 битови или промишлени инциденти(сгъстени/втечнени взривоопасни газове и загазоване - 1  бр.), 33 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР - 9  бр., отстраняване на опасни предмети - 1  бр., спасяване на животни - 3  бр., оказване съдействие на граждани - 8  бр., отводняване - 1  бр., оказване съдействие на други структури и ведомства - 6  бр., други - 5  бр.).
Лъжливи повиквания - 5.
При пожарите няма загинали и пострадали.

 

 09 октомври 2019 | 06:33