МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 09.10.2017 г.

09 окт 2017

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 08.10.17 звената за ПБЗН са реагирали на 133 сигнала за произшествия.Ликвидирани са общо 48 пожара.
С преки материални щети са възникнали 18 пожара, от които: 9 в жилищни сгради; 1 в промишлени сгради; 4 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 3 в транспортни средства; 1 бр. други .
Без нанесени материални щети са възникнали 30 пожара, от които: 13 в отпадъци; 9 в готварски уреди и комини; 8 други .
Извършени са 81 спасителни дейности и помощни операции, от които: 5 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна-5бр.); 2 при промишлени аварии(в електропреносната мрежа-2бр.); 5 битови или промишлени инциденти(паднали дървета,камъни и предмети-5бр.); 67 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР-9бр., отстраняване на опасни предмети-31бр., спасяване на животни-2бр., оказване съдействие на граждани-7бр., отводняване-7бр., оказване съдействие на други структури и ведомства-5бр., други-6бр.); 2 оказване помощ на пострадали граждани (други-2бр.) .
Лъжливи повиквания - 4.
При пожарите няма загинали и пострадали.За времето от 00:00 часа на 08.10.2017 г. до 06:00 часа на 09.10.2017 г. екипите на ГДПБЗН са реагирали на 67 сигнала за аварийно спасителни дейности, от които 32 сигнала са свързани с метеорологичната обстановка. От които 7 отводнявания и 31 сигнала за паднали дървета и клони.

 09 октомври 2017 | 07:56