МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 09.02.2018 г.

09 фев 2018

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 08.02.18 звената за ПБЗН са реагирали на 67 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 37 пожара.

С преки материални щети са възникнали 14 пожара, от които: 4 в жилищни сгради; 2 в промишлени сгради; 1 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 5 в транспортни средства; 2 бр. други.

Без нанесени материални щети са възникнали 23 пожара, от които: 1 в сухи треви, горска постеля и храсти; 10 в отпадъци; 11 в готварски уреди и комини; 1 други.

Извършени са 29 спасителни дейности и помощни операции, от които: 3 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна – 3 бр.); 1 битови или промишлени инциденти (сгъстени/втечнени взривоопасни газове и загазоване – 1 бр.); 25 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР - 4бр., отстраняване на опасни предмети – 2 бр., спасяване на животни – 2 бр., оказване съдействие на граждани – 5 бр., отводняване – 4 бр., оказване съдействие на други структури и ведомства – 3 бр., други – 5 бр.).

Лъжливи повиквания - 1.

При пожарите са пострадали 2 граждани.

Регистрирани бедствия и аварии: Няма.

По-характерни произшествия:

На 08.02.2018 г. в 09:35 ч. в ОЦ при РДПБЗН-Кюстендил е получен сигнал за гръмнала газова бутилка в къща на адрес гр. Кюстендил, кв. „Колуша“. Произшествието е ликвидирано от 1 ПА с 5 служители личен състав от РСПБЗН – Кюстендил. При взрива е пострадала жена на 80 г., която е закарана в ЦСМП – Кюстендил с изгаряния II и III степен на двете ръце, лице и част от гърба. 

На 08.02.2018г. в 12:00 ч. в ОЦ при РДПБЗН-Сливен е получен сигнал за пожар в къща в с. Тополчане, община Сливен. В ликвидирането на произшествието са участвали 2-ПА с 5 служители личен сустав от РСПБЗН-Сливен.Пожара е в спомагателна постройка (килер) който е долепен до къща. При пожара е пострадал мъж на – 81 г. обгазен, който е транспортиран от линейка на ЦСМП-Сливен. Унищожена е спомагателната постройка и е спасена къщата. 

 09 февруари 2018 | 06:45