МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 08.11.2019 г.

08 ное 2019

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 07.11.2019 г. звената за ПБЗН са реагирали на 101 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 69 пожара.
С преки материални щети са възникнали 13 пожара, от които: 4 в жилищни сгради; 2 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 2 в транспортни средства; 1 в горски масиви; 2 в съоръжения на открито; 2 бр. други .
Без нанесени материални щети са възникнали 56 пожара, от които: 29 в сухи треви, горска постеля и храсти; 2 в стърнища; 17 в отпадъци; 4 в готварски уреди и комини; 4 други.
Извършени са 24 спасителни дейности и помощни операции, от които: 3 при катастрофи в транспортни средства (автомобилна-3бр.); 20 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР-3бр., отстраняване на опасни предмети-4бр., спасяване на животни-1бр., оказване съдействие на граждани-4бр., отводняване-2бр., оказване съдействие на други структури и ведомства-4бр., други-2бр.); 1 оказване помощ на пострадали граждани (други-1бр.).
Лъжливи повиквания - 8.
При пожарите няма загинали и пострадали.

Регистрирани бедствия и аварии: Няма.

 08 ноември 2019 | 06:38