МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 08.08.2018 г.

08 авг 2018

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 07.08.18 звената за ПБЗН са реагирали на 108 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 66 пожара.

С преки материални щети са възникнали 22 пожара, от които: 6 в жилищни сгради, 1 в промишлени сгради, 2 в спомагателни, временни или паянтови постройки, 8 в транспортни средства, 1 в съоръжения на открито, 4 бр. други.

Без нанесени материални щети са възникнали 44 пожара, от които: 14 в сухи треви, горска постеля и храсти, 2 в стърнища, 25 в отпадъци, 3 други.

Извършени са 35 спасителни дейности и помощни операции, от които: 3 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна - 3бр.), 31 техническа помощ (отстраняване на опасни предмети - 8бр., спасяване на животни - 1бр., оказване съдействие на граждани - 12бр., отводняване - 3бр., оказване съдействие на други структури и ведомства - 3бр., други - 4бр.), 1 оказване помощ на пострадали граждани (други - 1бр.).

Лъжливи повиквания - 7.

При пожарите няма загинали и пострадали.

Регистрирани бедствия и аварии: няма.

 08 август 2018 | 06:32