МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 08.07.2018 г.

08 юли 2018

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 07.07.18 звената за ПБЗН са реагирали на 101 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 57 пожара.
С преки материални щети са възникнали 24 пожара, от които: 7 в жилищни сгради; 8 в транспортни средства; 1 в селското стопанство; 3 в съоръжения на открито; 5 бр. други .
Без нанесени материални щети са възникнали 33 пожара, от които: 10 в сухи треви, горска постеля и храсти; 20 в отпадъци; 3 други .
Извършени са 34 спасителни дейности и помощни операции, от които: 6 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна-6бр.); 1 при инциденти с опасни вещества (изтичане на втечнени газове и загазоване-1бр.); 1 при промишлени аварии(в електропреносната мрежа-1бр.); 26 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР-2бр., отстраняване на опасни предмети-5бр., спасяване на животни-1бр., оказване съдействие на граждани-7бр., отводняване-5бр., оказване съдействие на други структури и ведомства-4бр., други-2бр.) .
Лъжливи повиквания - 10.
При пожарите няма загинали и пострадали.

Регистрирани бедствия и аварии: няма

 08 юли 2018 | 07:04