МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 08.06.2021 г.

08 юни 2021

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 07.06.2021 г. звената за ПБЗН са реагирали на 75 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 33 пожара.

С преки материални щети са възникнали 17 пожара, от които: 8 в жилищни сгради, 1 в спомагателни, временни или паянтови постройки, 4 в транспортни средства, 1 в открити площадки в урбанизираните територии, 2 в съоръжения на открито, 1 бр. други.

Без нанесени материални щети са възникнали 16 пожара, от които: 2 в сухи треви, горска постеля и храсти, 11 в отпадъци, 1 в готварски уреди и комини, 2 други.

Извършени са 37 спасителни дейности и помощни операции, от които: 4 при катастрофи в транспортни средства (автомобилна – 4 бр.), 2 при инциденти с опасни вещества (с живак – 2 бр.), 1 битови или промишлени инциденти (паднали дървета, камъни и предмети – 1 бр.), 27 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР – 1 бр., отстраняване на опасни предмети – 4 бр., спасяване на животни – 1 бр., оказване съдействие на граждани – 2 бр., оказване съдействие на други структури и ведомства – 7 бр., други – 12 бр.), 3 оказване помощ на пострадали граждани (транспортиране до лечебно заведение – 1 бр., организиране на транспортиране до лечебно заведение – 1 бр., други – 1 бр.).

Лъжливи повиквания  -  5.

При пожарите няма загинали и пострадали.

 

Регистрирани бедствия и аварии: няма.

 08 юни 2021 | 06:32