МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 07.11.2019 г.

07 ное 2019

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 06.11.19 звената за ПБЗН са реагирали на 156 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 121 пожара.
С преки материални щети са възникнали 15 пожара, от които: 6 в жилищни сгради, 1 в спомагателни, временни или паянтови постройки, 7 в транспортни средства, 1 в съоръжения на открито.
Без нанесени материални щети са възникнали 106 пожара, от които: 71 в сухи треви, горска постеля и храсти, 4 в стърнища, 27 в отпадъци, 4 други.
Извършени са 30 спасителни дейности и помощни операции, от които: 4 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна - 4  бр.), 1 при инциденти с опасни вещества (с живак - 1  бр.), 25 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР - 4  бр., отстраняване на опасни предмети - 5  бр., спасяване на животни - 2  бр., оказване съдействие на граждани - 6  бр., водоснабдяване - 1  бр., оказване съдействие на други структури и ведомства - 4  бр., други - 3  бр.).
Лъжливи повиквания - 5.
При пожарите няма загинали и пострадали.

 

 07 ноември 2019 | 06:11