МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 07.11.2018 г.

07 ное 2018

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 06.11.2018г. звената за ПБЗН са реагирали на 137 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 108 пожара.
С преки материални щети са възникнали 20 пожара, от които: 6 в жилищни сгради; 1 в промишлени сгради; 3 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 8 в транспортни средства; 1 в горски масиви; 1 бр. други .
Без нанесени материални щети са възникнали 88 пожара, от които: 50 в сухи треви, горска постеля и храсти; 3 в стърнища; 29 в отпадъци; 2 в готварски уреди и комини; 4 други .
Извършени са 19 спасителни дейности и помощни операции, от които: 3 при катастрофи в транспортни средства (автомобилна-3бр.); 1 при инциденти с опасни вещества (изтичане на втечнени газове и загазоване-1бр.); 13 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР – 2 бр., отстраняване на опасни предмети-1бр.,спасяване на животни-1бр.,оказване съдействие на граждани-1бр., оказване съдействие на други структури и ведомства-5бр., други-3бр.); 2 оказване помощ на пострадали граждани (други-1бр., с използване на алпийски способи-1бр.) .
В обекти от критичната инфраструктура е възникнал 1 пожар.
Лъжливи повиквания - 10.
При пожарите няма загинали и пострадали.

Регистрирани бедствия и аварии: няма.

По характерни произшествия:

На 06.11.18 в 16:40 часа е съобщено за възникнал пожар в ел.табло в “Рубелла Бютти” - АД  (обект от критичната инфраструктура), гр.Рудозем на  ул. "Освобождение" № 3, област Смолян. Собственост на “Рубелла Бютти” – АД.  На мястото на произшествието е изпратен 1 пожарен автомобил с 3 пожарникари от РСПБЗН – Рудозем. Причината за пожара е техническа неизправност в защитата на ел. табло. Унищожено е електрическо табло – 1 бр. Спасена е сградата и е евакуирано имущество – 4 бр.операции.

 07 ноември 2018 | 06:25