МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 07.10.2019 г.

07 окт 2019

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 06.10.19 звената за ПБЗН са реагирали на 119 сигнала за произшествия.

 Ликвидирани са общо 72 пожара.
С преки материални щети са възникнали 18 пожара, от които: 10 в жилищни сгради; 1 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 5 в транспортни средства; 1 в съоръжения на открито; 1 бр. други .

Без нанесени материални щети са възникнали 54 пожара, от които: 23 в сухи треви, горска постеля и храсти; 6 в стърнища; 19 в отпадъци; 3 в готварски уреди и комини; 3 други.
Извършени са 40 спасителни дейности и помощни операции, от които: 7 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна-6бр.,обществен транспорт-1бр.); 1 при инциденти с опасни вещества (други-1бр.); 4 при промишлени аварии(в газопреносната мрежа-1бр.,в електропреносната мрежа-3бр.); 26 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР-6бр., отстраняване на опасни предмети-7бр., спасяване на животни-2бр., оказване съдействие на граждани-5бр., оказване съдействие на други структури и ведомства-4бр., други-2бр.); 2 оказване помощ на пострадали граждани (транспортиране до лечебно заведение-1бр., под повърхността на водни басейни-1бр.) .
Лъжливи повиквания - 7.
При пожарите няма загинали и пострадали.

Регистрирани бедствия и аварии: няма.

 07 октомври 2019 | 06:56