МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 07.10.2018 г.

07 окт 2018

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 06.10.18 звената за ПБЗН са реагирали на 187 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 155 пожара.

С преки материални щети са възникнали 31 пожара, от които: 8 в жилищни сгради, 6 в спомагателни, временни или паянтови постройки, 8 в транспортни средства, 1 в горски масиви, 4 в съоръжения на открито, 4 бр. други.

Без нанесени материални щети са възникнали 124 пожара, от които: 83 в сухи треви, горска постеля и храсти, 12 в стърнища, 25 в отпадъци, 3 в готварски уреди и комини, 1 други.

Извършени са 27 спасителни дейности и помощни операции, от които: 1 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна - 1бр.), 2 при инциденти с опасни вещества (изтичане на втечнени газове и загазоване - 2бр.), 2 при промишлени аварии(в газопреносната мрежа - 1бр., други - 1бр.), 22 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР - 4бр., отстраняване на опасни предмети - 2бр., спасяване на животни - 1бр., оказване съдействие на граждани - 3бр., отводняване - 1бр., оказване съдействие на други структури и ведомства - 7бр., други - 4бр.).

Лъжливи повиквания  -  5.

При пожарите е загинал 1 гражданин

По-характерни произшествия:

На 06.10.2018 г. в 13:49 часа в ОЦ при РДПБЗН-Сливен е получено съобщение за пожар в къща на адрес с. Соколарци, община Котел, област Сливен. В следствие на задимяване и поглъщане на продукти на горенето е загинал мъж на 80 г.Унищожени са дюшек, перде, одеяло и са опушени 20 м2 стени. Спасена е сградата.

  07 октомври 2018 | 07:20