МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 07.09.2019 г.

07 сеп 2019

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 06.09.2019 г. звената за ПБЗН са реагирали на 259 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 224 пожара.
С преки материални щети са възникнали 34 пожара, от които: 9 в жилищни сгради, 1 в промишлени сгради, 6 в спомагателни, временни или паянтови постройки, 13 в транспортни средства, 1 в селското стопанство, 1 в открити площадки в урбанизираните територии, 2 в съоръжения на открито, 1 бр. други.
Без нанесени материални щети са възникнали 190 пожара, от които: 123 в сухи треви, горска постеля и храсти, 8 в стърнища, 49 в отпадъци, 1 в готварски уреди и комини, 9 други.
Извършени са 26 спасителни дейности и помощни операции, от които: 2 при катастрофи в транспортни средства (автомобилна - 2 бр.), 1 при инциденти с опасни вещества (изтичане на химически агресивни течности - 1 бр.), 22 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР - 5 бр., спасяване на животни - 2 бр., оказване съдействие на граждани - 9 бр., оказване съдействие на други структури и ведомства - 3 бр., други - 3 бр.), 1 оказване помощ на пострадали граждани (организиране на транспорт до лечебно заведение - 1 бр.).
Лъжливи повиквания - 9.
При пожарите няма загинали и пострадали.

Регистрирани бедствия и аварии: няма.

По-характерни произшествия:
На 06.09.2019 г. в 15:02 ч. в ОЦ при РДПБЗН-Кюстендил е получен сигнал от РЦ-112 за възникнал пожар в сухи треви и храсти в с Дяково, общ. Дупница, обл. Кюстендил, до Ж.П. линията.
При пристигането си, екипите установяват, че горят сухи треви, храсти и паднала суха маса в смесена гора /низово/ на площ около 50 дка. В гасенето на пожара участва и екип на Горско стопанство Дупница. Направени са просеки и полоси.
Пожарът е локализиран в 19:40 ч. на 06.09.2019 г. на площ 100 дка и ликвидиран към 20:20 ч. на 06.09.2019 г. на същата площ, от които 50 дка е смесена гора /низов/ и 50 дка суха трева. Спасено: Смесена  гора около 100 дка .

На 06.09.2019 г. в 16:41 часа в ОЦ на РДПБЗН-Пловдив е съобщено за пожар в склад за детски храни в промишлената зона на гр. Асеновград. Унищожено: покривна конструкция - 300 кв.м. Спасено: сгради - 2 бр. Пожарът е започнал от запалени сухи треви в непосредствена близост до склада.

 07 септември 2019 | 06:59