МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 07.08.2018 г.

07 авг 2018

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 06.08.2018г. звената за ПБЗН са реагирали на 103 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 62 пожара.
С преки материални щети са възникнали 21 пожара, от които: 11 в жилищни сгради; 1 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 7 в транспортни средства; 1 в съоръжения на открито; 1 бр. други .
Без нанесени материални щети са възникнали 41 пожара, от които: 15 в сухи треви, горска постеля и храсти; 2 в стърнища; 22 в отпадъци; 2 други .
Извършени са 34 спасителни дейности и помощни операции, от които: 3 при катастрофи в  транспортни средства (автомобилна-3бр.); 1 при инциденти с опасни вещества (изтичане на хим. агресивни течности-1бр.); 28 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР – 2 бр., отстраняване на опасни предмети-1бр., спасяване на животни-2бр., оказване съдействие на граждани-12бр., отводняване-1бр., оказване съдействие на други структури и ведомства-3бр., други-7бр.); 2 оказване помощ на пострадали граждани (други-1бр., транспортиране на граждани до лечебно заведение-1бр.) .
Лъжливи повиквания - 7.
При пожарите е пострадал 1 гражданин.

Регистрирани бедствия и аварии: няма.

По-характерни произшествия:
На 06.08.2018 г. в 16:59 часа в ОЦ на РДПБЗН – Плевен е получено съобщение за пожар в гараж - пристройка към къща в гр. Червен бряг, област  Плевен. За ликвидиране на произшествието е изпратен 1 екип на РСПБЗН – Червен бряг с 1 бр. пожарен автомобил и личен състав от 3-ма служители. При пожара е пострадал мъж на 77 г., пенсионер – изгаряния по ръцете и краката. Причината е небрежност при боравене с открит огън  - тютюнопушене в близост до съд с ЛЗТ. Унищожено е: проточен бойлер – 1 бр., ролки с електрически проводник със сечение 1,5 кв. мм., електрическа скара – 1 бр., плоскости за окачен таван – 30 бр. Спасено: останалата част от постройката, която е от метална конструкция, и съседна къща. 

 07 август 2018 | 06:31