МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 07.08.2017 г. ​

07 авг 2017

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 06.08.2017 г. звената за ПБЗН са реагирали на 214 сигнала за произшествия.

 

 

Ликвидирани са общо 157 пожара.

С преки материални щети са възникнали 25 пожара, от които: 7 в жилищни сгради; 4 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 9 в транспортни средства; 3 в горски масиви; 2 в селското стопанство.

Без нанесени материални щети са възникнали 132 пожара, от които: 85 в сухи треви, горска постеля и храсти; 11 в стърнища; 27 в отпадъци; 9 други .

Извършени са 44 спасителни дейности и помощни операции, от които: 5 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна-5 бр.); 1 при инциденти с опасни вещества (изтичане на втечнени газове и загазоване-1 бр.); 1 при промишлени аварии (в електропреносната мрежа-1 бр.); 33 техническа помощ (оказване съдействие на др. структ. на МВР – 3 бр., отстраняване на опасни предмети-15 бр.,спасяване на животни-2 бр.,оказване съдействие на граждани-7 бр.,отводняване-1 бр.,оказване съдействие на др. структ. и ведомства-2 бр., други-3 бр.); 4 оказване помощ на пострадали граждани (осигуряване на пътища и евакуиране на пострадали-1 бр.,други-1 бр.,по бреговата ивица-1 бр.,други-1 бр.) .

Лъжливи повиквания - 13.

При пожарите е пострадал 1 гражданин.

 

По-характерни произшествия:

На 06.08.2017 г. в 13:26 часа в ОЦ на РДПБЗН София  е получено съобщение за пожар в сухи треви в землището на с. Радуловци и с. Бърложница, общ. Сливница, обл. София. В гасенето участваха 4 ПА с 12 пожарникари от РСПБЗН София и СДПБЗН. Поради силния вятър пожарът не е овладян, а площта му е около 2000 дка. Оставен е един ПА на дежурство от РСПБЗН – Сливница.

На 07.08.2017 г. пожарогасенето ще продължи.

 

На 06.08.2017 г. в 15:45 ч. в ОЦ на РДПБЗН - Пазарджик е получено съобщение за възникнал пожар в землището на град Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик. В гасенето участваха 6 ПА с 38 пожарникари, 15 служители на ДГС и 5 доброволци. Пожарът е локализиран на площ от около 2000 дка сухи треви и храсти, и част от горски фонд.

 

 07 август 2017 | 07:38