МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 07.07.2018 г.

07 юли 2018

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 06.07.18 звената за ПБЗН са реагирали на 119 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 52 пожара.

С преки материални щети са възникнали 26 пожара, от които: 8 в жилищни сгради; 3 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 6 в транспортни средства; 1 в селското стопанство; 2 в съоръжения на открито; 4 бр. други.

Без нанесени материални щети са възникнали 26 пожара, от които: 6 в сухи треви, горска постеля и храсти; 8 в отпадъци; 2 други.

Извършени са 62 спасителни дейности и помощни операции, от които: 4 при катастрофи в транспортни средства (автомобилна – 2 бр., авиационна – 1 бр., други – 1 бр.); 2 при инциденти с опасни вещества (с живак – 1 бр., други – 1 бр.); 41 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР – 6 бр., отстраняване на опасни предмети -  2 бр., спасяване на животни – 5 бр., оказване съдействие на граждани – 10 бр., отводняване – 8 бр., оказване съдействие на др. структури и ведомства – 3 бр., други – 7 бр.); 3 оказване помощ на пострадали граждани (организиране на транспортиране до лечебно заведение – 1 бр., други – 2 бр.) .

Лъжливи повиквания - 5.

При пожарите е загинал 1 гражданин

По характерни произшествия:

На 06.07.2018г. в 00:58 часа в ОЦ при РДПБЗН – Ямбол е получено съобщение за пожар в Ямбол. В ликвидиране на произшествието са участвал 2 ПА и 1 АМС с 8 служители от  РСПБЗН – Ямбол. Загиналаe жена. Унищожени са мебели, домашно имущество, климатици – 2 бр., опушени стени – 60 кв.м., спасено е апартамента. 

 07 юли 2018 | 06:43