МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 07.02.2019 г.

07 фев 2019

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 06.02.2019 г. звената за ПБЗН са реагирали на 81 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 55 пожара.
С преки материални щети са възникнали 10 пожара, от които: 6 в жилищни сгради; 4 в транспортни средства .
Без нанесени материални щети са възникнали 45 пожара, от които: 6 в сухи треви, горска постеля и храсти; 14 в отпадъци; 22 в готварски уреди и комини; 3 други .
Извършени са 25 спасителни дейности и помощни операции, от които: 7 при катастрофи в транспортни средства (автомобилна-7бр.); 2 при инциденти с опасни вещества (изтичане на втечнени газове и загазоване-1бр., с живак-1бр.); 1 при промишлени аварии (други-1бр.); 14 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР-1бр., отстраняване на опасни предмети-1бр., спасяване на животни-1бр., оказване съдействие на граждани-4бр., оказване съдействие на други структури и ведомства-4бр., други-3бр.); 1 оказване помощ на пострадали граждани (организиране на транспортиране до лечебно заведение-1бр.) .
Лъжливи повиквания - 1.
При пожарите няма загинали и пострадали.

Регистрирани бедствия и аварии: няма.

 07 февруари 2019 | 06:28