МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 06.10.2019 г.

06 окт 2019

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 05.10.19 звената за ПБЗН са реагирали на 72 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 33 пожара.

С преки материални щети са възникнали 11 пожара, от които: 5 в жилищни сгради, 1 в промишлени сгради, 1 в спомагателни, временни или паянтови постройки, 1 в транспортни средства, 2 в съоръжения на открито, 1   бр. Други.

Без нанесени материални щети са възникнали 22 пожара, от които: 9 в сухи треви, горска постеля и храсти, 1 в стърнища, 5 в отпадъци, 3 в готварски уреди и комини, 4 други.

Извършени са 33 спасителни дейности и помощни операции, от които: 3 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна - 3  бр.), 1 при инциденти с опасни вещества (изтичане на втечнени газове и загазоване - 1  бр.), 1 битови или промишлени инциденти(други - 1  бр.), 26 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР - 6  бр., отстраняване на опасни предмети - 3  бр., спасяване на животни - 2  бр., оказване съдействие на граждани - 6  бр., отводняване - 3  бр., оказване съдействие на други структури и ведомства - 4  бр., други - 2  бр.), 2 оказване помощ на пострадали граждани (други - 2  бр.).

Лъжливи повиквания - 6.

При пожарите няма загинали и пострадали.
 
Регистрирани бедствия и аварии:няма.

По-характерни произшествия:

На 05.10.2019 г. в 07:02 ч. в ОЦ при РДПБЗН – Плевен е съобщено за пожар в  покривна конструкция на фирма „Прима Фуудс“ намираща се в индустриалната зона. За ликвидиране на произшествието  са изпратени 7 екипа на  РДПБЗН – Плевен с 7 ПА и личен състав от 20 служители . Допълнително са предислоцирани 2 ПА от РСПБЗН-Ловеч и РСПБЗН-Габрово.  Произшествието е локализирано на втория етаж от сградата, като площта е 2000 кв.м, безпрозоречна, стоманобетонна конструкция с предназначение – цех за пакетиране и охлаждане на месни изделия. При инцидента няма загинали или пострадали. Унищожен е втория етаж от сградата.

 06 октомври 2019 | 06:16