МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 06.10.2018 г.

06 окт 2018

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 05.10.18 звената за ПБЗН са реагирали на 170 сигнала за произшествия.Ликвидирани са общо 137 пожара.
С преки материални щети са възникнали 25 пожара, от които: 11 в жилищни сгради; 1 в административни сгради, обекти за масово събиране на хора и др.; 2 в промишлени сгради; 5 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 2 в транспортни средства; 3 в съоръжения на открито; 1 бр. други .
Без нанесени материални щети са възникнали 112 пожара, от които: 74 в сухи треви, горска постеля и храсти; 9 в стърнища; 23 в отпадъци; 1 в готварски уреди и комини; 5 други .
Извършени са 23 спасителни дейности и помощни операции, от които: 7 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна-7бр.); 16 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР-3бр.,отстраняване на опасни предмети-2бр.,спасяване на животни-3бр.,водоснабдяване-1бр.,отводняване-2бр.,оказване съдействие на други структури и ведомства-2бр.,други-3бр.) .
Лъжливи повиквания - 10.
При пожарите няма загинали и пострадали.


По-характерни произшествия:

На 05.10.2018 г. в 09:44 часа в ОЦ при РДПБЗН – Благоевград е съобщено за пожар в дърводелска работилница, местност „Забеница“, гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград.
В ликвидиране на произшествието са участвали 3 пожарни автомобила с 8 служители от РСПБЗН – Банско. 
Унищожено: дърводелски  машини – 6 бр., ПВЦ дограма – 40 кв.м., 
ел. инсталация – 250 м., дървен материал – 30 куб.м, термопанелна конструкция – 550 кв.м.
 

 06 октомври 2018 | 06:00