МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 05.12.2019 г.

05 дек 2019

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 04.12.19 звената за ПБЗН са реагирали на 63 сигнала за произшествия.

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 04.12.19 звената за ПБЗН са реагирали на 63 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 41 пожара.

С преки материални щети са възникнали 18 пожара, от които: 6 в жилищни сгради; 3 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 6 в транспортни средства; 1 в открити площадки в урбанизираните територии; 2 бр. Други .

Без нанесени материални щети са възникнали 23 пожара, от които: 1 в сухи треви, горска постеля и храсти; 13 в отпадъци; 8 в готварски уреди и комини; 1 други .

Извършени са 21 спасителни дейности и помощни операции, от които: 1 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна-1бр.); 1 при инциденти с опасни вещества (по време на превоз-1бр.); 1 битови или промишлени инциденти(сгъстени/втечнени взривооп.газове и загазоване-1бр.); 18 техническа помощ (оказване съдействие на др.структ.на МВР-6бр.,спасяване на животни-1бр.,оказване съдействие на граждани-4бр.,водоснабдяване-1бр.,оказване съдействие на др.структ.и ведомства-5бр.,други-1бр.) .

Лъжливи повиквания - 1.

При пожарите е загинал 1 гражданин

Регистрирани бедствия и аварии: няма.

По-характерни произшествия:

На 04.12.2019 г. в 02:31 ч. в ОЦ при РДПБЗН Сливен е получено съобщение за  пожар  в апартамент в гр. Сливен, кв. “Ново село“. Произшествието е ликвидирано от един екип на РСПБЗН-Сливен. При пожара е загинала собственичката на 82 г. и са унищожени електрическа печка 1 бр., легло – 1 бр., домашно имущество,дограма-1бр. и опушени стени–35кв.м Спасен е апартамента.

     На 04.12.2019 в 09:12 ч. в ОЦ при РДПБЗН-Пловдив е съобщено за пожар в „Централ Онко Хоспитал“ в  гр. Пловдив  на бул. „Васил Априлов“  20. За мястото на инцидента са изпратени 2 ПА с 2 екипа от 01 РСПБЗН. Прир пристигане на екипите на място се установява че пожара е възникнал във вентилатор в баня към болнична стая . До пристигане на екипите за ПБЗН са евакуирани 12 пациента. Няма загинали или пострадали граждани. Извършено е разкъртване около вентилатора за откриване на вторични огнища между гипсокартонената стена. Унищожени са: опушени стени 5 м2, гипсокатон 10 м2, кабели и вентилатор.

 


 05 декември 2019 | 06:25