МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 05.12.2018 г.

05 дек 2018

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 04.12.2018г. звената за ПБЗН са реагирали на 96 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 61 пожара.
С преки материални щети са възникнали 27 пожара, от които: 14 в жилищни сгради; 1 в промишлени сгради; 1 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 8 в транспортни средства; 3 бр. други .
Без нанесени материални щети са възникнали 34 пожара, от които: 1 в сухи треви, горска постеля и храсти; 18 в отпадъци; 9 в готварски уреди и комини; 6 други .
Извършени са 33 спасителни дейности и помощни операции, от които: 6 при катастрофи в транспортни средства (автомобилна-6бр.); 2 при инциденти с опасни вещества (изтичане на втечнени газове и загазоване-1бр.,с живак-1бр.); 1 при промишлени аварии(в продуктопроводи-1бр.); 20 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР – 3 бр., отстраняване на опасни предмети-7бр., спасяване на животни-1бр., оказване съдействие на граждани – 4 бр., отводняване-2бр., оказване съдействие на други структури и ведомства-3бр.); 4 оказване помощ на пострадали граждани (транспортиране до лечебно заведение – 1 бр., други -1 бр., извличане на леки автомобили - 1бр.,  други – 1 бр.) .
Лъжливи повиквания - 2.
При пожарите е загинал 1 гражданин.

Регистрирани бедствия и аварии: няма

По характерни произшествия:
На 04.12.2018 г. в 10:00 часа в ОЦ на РДПБЗН - Враца е съобщено за пожар в къща на адрес: с. Осен, община Криводол, област Враца.  Произшествието е ликвидирано в 10:50 часа на 04.12.2018 г. от екип на териториално звено УПБЗН - Криводол  към РДПБЗН - Враца с 1 ПА и личен състав от 2 служители. При пожара е загинал мъж на 70 г. Пострадали няма. Унищожено е мебели – 4бр., дом. имущество – 1бр., прозорци – 1бр., опушени стени – 50 кв.м.
Причината за пожара е в процес на установяване.

 05 декември 2018 | 06:16