МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 05.11.2018 г.

05 ное 2018

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 04.11.2018г. звената за ПБЗН са реагирали на 219 сигнала за произшествия.

 

Ликвидирани са общо 178 пожара.

С преки материални щети са възникнали 16 пожара, от които: 6 в жилищни сгради; 3 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 2 в транспортни средства; 2 в горски масиви; 1 в съоръжения на открито; 2 бр. други .

Без нанесени материални щети са възникнали 162 пожара, от които: 128 в сухи треви, горска постеля и храсти; 3 в стърнища; 23 в отпадъци; 3 в готварски уреди и комини; 5 други .

Извършени са 34 спасителни дейности и помощни операции, от които: 4 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна-4бр.); 2 при инциденти с опасни вещества (с живак-2бр.); 28 техническа помощ (оказване съдействие на др.структ.на МВР-4бр.,отстраняване на опасни предмети-5бр.,спасяване на животни-1бр.,оказване съдействие на граждани-7бр.,отводняване-1бр.,оказване съдействие на др.структ.и ведомства-6бр.,други-4бр.) .

Лъжливи повиквания - 7.

При пожарите са загинали 2 граждани.

По – характерни произшествия:

На 04.11.2018 г. в 02:33 часа в ОЦ при РДПБЗН – Русе е получено съобщение за пожар в двуетажна къща в гр. Русе. Произшествието е ликвидирано с 2 ПА и 6 служители. Загинала е жена на 67 години. Унищожено: покривна конструкция – 50 кв.м. и цялата покъщнина на втория е етаж. Спасено: сграда (къща) – 1 бр.

На 04.11.2018 г. в 00:51 часа в ОЦ при РДПБЗН – Силистра е получено съобщение за пожар в къща в гр. Тутракан, обл. Силистра. Произшествието е ликвидирано с 1 ПА и 3 служители. Загинал е мъж на 64 години. Унищожено: къща и покъщнина.

На 03.11.2018 г. в 13:35 часа в ОЦ при РДПБЗН – Благоевград е получено съобщение за горски пожар в района с. Кузьово, пътя за с. Бабяк, общ. Белица, област Благоевград. Собственост на ДГС – Елешница. В ликвидиране на произшествието са участвали 4 ПА и 25 служители от РДПБЗН – Благоевград (РСПБЗН – Разлог, УПБЗН – Якоруда), , ДГС – Елешница с 1 бр. Toyota Hilux, ДГС – Якоруда с 1 бр. Toyota Hilux, ДГС Белица с 1 бр. ЗИЛ 131 и 45 служители на ДГС, доброволци от местно население. Пожарът е ликвидиран на 04.11.2018 г. на площ от около 100 дка. борова гора.

 

 05 ноември 2018 | 07:00