МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 03.12.2019 г.

03 дек 2019

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 02.12.2019 г. звената за ПБЗН са реагирали на 79 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 60 пожара.
С преки материални щети са възникнали 17 пожара, от които: 6 в жилищни сгради; 2 в промишлени сгради; 4 в транспортни средства; 1 в открити площадки в урбанизираните територии; 2 в съоръжения на открито; 2 бр. други.
Без нанесени материални щети са възникнали 43 пожара, от които: 5 в сухи треви, горска постеля и храсти; 30 в отпадъци; 7 в готварски уреди и комини; 1 други.
Извършени са 15 спасителни дейности и помощни операции, от които: 1 при катастрофи в транспортни средства (автомобилна-1бр.); 1 при инциденти с опасни вещества (по време на превоз-1бр.); 1 битови или промишлени инциденти(съдове под налягане без взривоопас.газове-1бр.); 11 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР-1бр., отстраняване на опасни предмети-2бр., оказване съдействие на граждани-1бр., оказване съдействие на други структури и ведомства-7бр.); 1 оказване помощ на пострадали граждани (транспортиране до лечебно заведение-1бр.) .
Лъжливи повиквания - 4.
При пожарите няма загинали и пострадали.

Регистрирани бедствия и аварии: няма.

 03 декември 2019 | 06:20