МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 03.12.2017 г.

03 дек 2017

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 02.12.17 звената за ПБЗН са реагирали на 241 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 41 пожара.

С преки материални щети са възникнали 16 пожара, от които: 4 в жилищни сгради; 3 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 4 в транспортни средства; 3 в съоръжения на открито; 2 бр. Други .

Без нанесени материални щети са възникнали 25 пожара, от които: 2 в сухи треви, горска постеля и храсти; 10 в отпадъци; 7 в готварски уреди и комини; 6 други .

Извършени са 192 спасителни дейности и помощни операции, от които: 2 при бедствия (наводнение – 1 бр., свлачище – 1 бр.); 6 при катастрофи в транспортни средства (автомобилна – 6 бр.); 1 при инциденти с опасни вещества (изтичане на втечнени газове и загазоване – 1 бр.); 182 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР - 3 бр., отстраняване на опасни предмети – 27 бр., спасяване на животни – 1 бр., оказване съдействие на граждани – 12 бр., изсушаване – 1 бр., отводняване – 120 бр., други – 18 бр.); 1 оказване помощ на пострадали граждани (други – 1 бр.).

Лъжливи повиквания - 8.

При пожарите няма загинали и пострадали. 

Регистрирани бедствия и аварии. Няма.

По-характерни произшествия:

На 02.12.2017г. в 15.59 ч. в ОЦ при РДПБЗН – Смолян е получено съобщение за срутване на ловна вила, на адрес: общ. Златоград, с. Долен,  в близост до разклона за гр. Неделино. Във вилата са били 3 души, като вследствие на свлачището  е загинал мъж на 62 г. и е пострадал е мъж на 49 г.   Унищожена е масивна двуетажна сграда на два етажа. Мястото на произшествието е посетено от един екип от трима служители на РСПБЗН – Златоград с 1 ПА.

 06 декември 2017 | 06:36