МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 01.12.2017 г.

01 дек 2017

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 30.11.2017 г. звената за ПБЗН са реагирали на 135 сигнала за произшествия.

 

Ликвидирани са общо 61 пожара.

С преки материални щети са възникнали 23 пожара, от които: 13 в жилищни сгради; 1 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 5 в транспортни средства; 1 в съоръжения на открито; 3 бр. други.

Без нанесени материални щети са възникнали 38 пожара, от които: 1 в сухи треви, горска постеля и храсти; 13 в отпадъци; 19 в готварски уреди и комини; 5 други.

Извършени са 67 спасителни дейности и помощни операции, от които: 6 при катастрофи в транспортни средства (автомобилна - 6 бр.); 1 битови или промишлени инциденти (сгъстени/втечнени взривооп. газове и загазоване - 1 бр.); 59 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР - 5 бр., отстраняване на опасни предмети - 42 бр., спасяване на животни – 3 бр., оказване съдействие на граждани – 3 бр., отводняване – 1 бр., оказване съдействие на други структури и ведомства – 1 бр., други – 4 бр.); 1 оказване помощ на пострадали граждани (организиране на транспорт до лечебно заведение – 1 бр.).

Лъжливи повиквания - 7.

При пожарите няма загинали и пострадали.

 01 декември 2017 | 07:20