МВР

ГД ПБЗН

 

Доставка на телевизори за Център за подготовка и възстановяване - Балчик

27 авг 2019

На основание чл. 193 от ЗОП, Ви уведомяваме, че обществената поръчка с предмет: "Доставка на телевизори за Център за подготовка и възстановяване - Балчик", се прекратява на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП поради установени нарушения при откриването и провеждането ѝ, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена обществената поръчка.
Доставка на телевизори за Център за подготовка и възстановяване - Балчик
Прикачени документи Документация   (docx - 514,00KB) - 27 авг 2019 14:16
Информация за публикувана обява   (pdf - 338,00KB) - 27 авг 2019 14:17
Обява рег. №198300-5090/27.08.2019 г.   (pdf - 279,00KB) - 27 авг 2019 14:17
Протокол от работата на комисия рег. № 1983оп-647/27.09.2019 г.   (pdf - 230,00KB) - 01 окт 2019 13:24

 01 октомври 2019 | 16:07