МВР

ГД ПБЗН

 

Доставка на телевизори за Център за подготовка и възстановяване - Балчик

09 апр 2019

На основание чл. 193 от ЗОП, Ви уведомяваме, че обществената поръчка с предмет: „Доставка на телевизори за Център за подготовка и възстановяване - Балчик”, се прекратява, със следните мотиви:

1. С писмо с вх. № 198300-3861/01.07.2019 г.,  първият класиран участник – Кооперация „Панда”, отказва да сключи договор поради: „…невъзможност от страна на вносителя/доставчик да осигури първоначално оферираните към Кооперация „Панда” 22 броя телевизори с предложената в Техническото предложение търговска марка”.

2. С писмо с вх. №198300-4154/18.07.19 г., вторият класиран участник – „АМО – 90” ЕООД, отказва да сключи договор поради: „…технически причини”.

На основание чл. 193 от ЗОП, Ви уведомяваме, че обществената поръчка с предмет: „Доставка на телевизори за Център за подготовка и възстановяване - Балчик”, се прекратява, със следните мотиви:

1. С писмо с вх. № 198300-3861/01.07.2019 г.,  първият класиран участник – Кооперация „Панда”, отказва да сключи договор поради: „…невъзможност от страна на вносителя/доставчик да осигури първоначално оферираните към Кооперация „Панда” 22 броя телевизори с предложената в Техническото предложение търговска марка”.

2. С писмо с вх. №198300-4154/18.07.19 г., вторият класиран участник – „АМО – 90” ЕООД, отказва да сключи договор поради: „…технически причини”.

Прикачени документи Документация   (docx - 515,00KB) - 09 апр 2019 15:52
Информация за публикувана обява   (pdf - 338,00KB) - 09 апр 2019 15:52
Обява - рег. № 198300-2138/09.04.2019 г.   (pdf - 276,00KB) - 09 апр 2019 15:53
Протокол рег. № 1983оп-315/16.05.2019 г.   (pdf - 366,00KB) - 17 май 2019 14:00

 19 юли 2019 | 14:10