МВР

ГД ПБЗН

 

Доставка на телевизори за Център за подготовка и възстановяване - Балчик

11 фев 2019

Съобщение по чл. 193 от Закона за обществените поръчки

 

На основание чл. 193 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че обществената поръчка с предмет: „Доставка на телевизори за Център за подготовка и възстановяване - Балчик”, се прекратява, поради обстоятелството, че подадените оферти са „неподходящи” по смисъла на чл. 2 т. 25 от ДП на ЗОП.

 01 март 2019 | 12:21