МВР

ГД ПБЗН

 

Доставка и монтаж на инструменти и оборудване

23 авг 2019

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 193 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че обществената поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на инструменти и оборудване”, се прекратява, поради обстоятелството, че в законоустановения срок няма постъпила нито една оферта.

На основание чл. 193 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че обществената поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на инструменти и оборудване”, се прекратява, поради обстоятелството, че в законоустановения срок няма постъпила оферта.На основание чл. 193 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че обществената поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на инструменти и оборудване”, се прекратява, поради обстоятелството, че в законоустановения срок няма постъпила оферта.
Прикачени документи Информация за публикувана обява   (pdf - 265,00KB) - 23 авг 2019 15:23
Обява рег. № 198300-5038/23.08.2019 г.   (pdf - 265,00KB) - 23 авг 2019 15:24
Документация   (zip - 900,00KB) - 23 авг 2019 15:24
Информация за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти - рег. № 198300-5224/04.09.2019 г.   (pdf - 68,00KB) - 04 сеп 2019 13:18

 16 септември 2019 | 15:49