МВР

ГД ПБЗН

 

Доставка и монтаж на климатици за Център за подготовка и възстановяване - Балчик

11 фев 2019

Съобщение по чл. 193 от Закона за обществените поръчки

На основание чл. 193 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че обществената поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на климатици за Център за подготовка и възстановяване - Балчик”, се прекратява, поради обстоятелството, че в законоустановения срок няма постъпила оферта.

 27 февруари 2019 | 11:04